A Magyar Faápolók Egyesületének egyik legfőbb célja, hogy a közterületi fákat hozzáértő, szakmailag jól felkészült, a legújabb technológiákat is felhasználni tudó szakemberek ápolják. Egyesületünk szakmai előkészítésével és támogatásával megkezdődött e faápoló szakemberek képzése.

A képzési rendszer a nemzetközi faápoló szakképzések bevált tematikáját követi. A leendő faápolókat a Magyar Faápolók Egyesületének szakemberei képzik ki.

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Szakmai végzettség: 31 623 01 Fakitermelő, vagy ezzel egyenértékű, fák döntésére jogosító szakmai végzettség, szakképesítés

Szakmai gyakorlat: A képzés megkezdését megelőző 5 éven belül, tényleges fakitermelési szakmában eltöltött 1 év gyakorlat.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama 120 óra, amely 48 óra elméleti és 72 óra tantermi és terepi gyakorlatból áll össze.

A képzés főbb témakörei:

  • NÖVÉNYTANI ÉS DENDROLÓGIAI ISMERETEK (Fabiológia, a fa védekezési rendszere, reakciója a környezeti változásokra, behatásokra, famechanika, fafaj és fajtaismeret – faápoló szemszögből.)
  • METSZÉSI MÓDOK, TECHNIKÁK (A szakszerű metszések kivitelezése, speciális metszés típusok)
  • FASEBÉSZET (A sebek, repedések, korhadások és odúk kezelése)
  • FAVÉDELEM (A fa statikájának megerősítése, koronabiztosítás, törzs és vázág rögzítések, fakidőlés elleni biztosítások, favédelem, a gyökérzet védelme, favédelem építési területeken)
  • MAGAS FÁK ÁPOLÁSÁNAK TECHNIKÁJA (Fa megközelítési módok, munkaterület zárás, a magasban végzett munka szabályai)
  • A FAÁPOLÁS ESZKÖZEI, SZERSZÁMAI ÉS ANYAGAI
  • JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK, MUNKÁSVÉDELEM (A faápolás és a fakivágás törvényi szabályozása, jogszabályismeret, természet- és környezetvédelmi előírások ismerete, kommunikáció, ügyfélkapcsolatok, szerződéskötések, munkavédelmi előírások, védőeszközök és felszerelések)
  • KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT (A Nemzetközi Faápoló Szövetség (ISA) által 2017-ben kiadott irányelvek alapján történő környezeti kockázatok figyelembevételével történő favizsgálat. A faápoló alkalmas a fán látható kockázati tényezők alapján eldönteni a biztonságosság szempontjából szükséges beavatkozásokat, ezeket szakszerűen elvégzi és dokumentálja. Teljeskörű (részletes, műszerrel vagy egyéb módszerrel készített) favizsgálatra nem jogosult, azt csak Minősített favizsgáló végezhet)

 

 

A képzés időtartamának nagy részét gyakorlati oktatás és terepi munka teszi ki.

Kihasználva a lehetőségeket

Faápolók az 1800-as évek végén  és faápolók a Margitszigeten 2019 januárjában

A képzés végén a sikeresen vizsgázók magyar, angol és német nyelvű, a képzés részletes tematikáját is tartalmazó Tanúsítványt kapnak.

A képzést sikeres vizsgával záró Faápoló Egyesületi tagok kérésükre megkapják a Minősített Faápoló Tanúsítványukat és az ehhez tartozó kártya alapú Faápoló Igazolványt. A Minősítés feltétele az etikai előírások elfogadása és a rendszeres szakmai továbbképzéseken való részvétel.

A képzés szervezője:

Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. http://omkt.hu/

Együttműködő partner:

Hexa-alpin Kft. http://hexa-alpin.hu/

Szakmai partnere a Magyar Faápolók Egyesülete.

Magyar Faápolók Egyesülete https://faapolok.hu/

 

Szakmai programkövetelmény azonosítója: SzPk-00105-16-20 3 06 1/1

Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000668/2014/B001

 

A képzés részletes tájékoztatója:

http://omkt.hu/kepzesek/egyeb/faapolo-kepzes/