A FÁK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ SZABVÁNY MEGVALÓSULÁSA
témakörben
MÉK továbbképzési érték: 2,5 pont 2020/106)
Témák:
A szabványok hatása a tájépítész szakági tervezésre
Favédelmi terv tartalma
Favizsgálatok indokoltsága
Fakivágási engedély kérelmek és eljárásrend
Favédelmi terv hiánya a kivitelezési gyakorlatban – szakfelügyeleti tapasztalatok
Idős fa ápolási technológiák bemutatása
Favédelmi terven szereplő korszerű technológiák bemutatása
Szabványok szerinti fatelepítés korszerű technológiái


A részvétel díja: 5000Ft
Időpont:2020.10.16 . 15:00 óráig
Helyszín:Kertészeti Egyetem K épület, K 2 terem B udapest , Villányi út 33 35.
Jelentkezés : Hamar Olga titkár nál MFE Magyar Faápolók Egyesülete
email: faapolokegyesulete@gmail.com telefon: 06 20 9204 217