A faápolási, favédelmi és a fa életkörülményeinek javításához kapcsolódó munkák, végrehajtásához és a költségvetési kiíráshoz favizsgálatra lehet szükség.

A vizsgálati cél

A vizsgálatok általában az alábbiakra terjednek ki: 

  • életerő
  • törés- és dőlésbiztonság
  • korona hibák
  • kártevők 
  • kórokozók

A vizsgálat  fajtái

Vizuális : szemrevételezés

Műszeres :  szükségességéről mindig a szakember dönt! A fák igénylik a rendszeres ellenőrzést, az ápolási szükségleteket ki kell elégíteni és a közlekedés biztonságot, a környezeti és helyi sajátosságokat figyelembe kell venni a mindig egyedi, a helyes „diagnózis” felállítása érdekében.

Biometriai elemzés : az élő szervezetek vizsgálatában statisztikai és matematikai módszereket alkalmazó tudományág

 

1.  Vizuális vizsgálat

A vizuális vizsgálat minden esetben az első lépés a favizsgálat során. Az alapos és szakértői szemrevételezés történhet földről, illetve lombkoronából.  A szemrevételezés után dönt a szakértő a műszeres vizsgálat szükségességéről.

A gyökfőn vagy a talaj-elváltozásokból (repedések) kiindulva lehet a gyökérzet állapotára következtetni. A fa gyökér-zónájában végzett építési munkák, dokumentáció híján nagy valószínűséggel gyökér-sérüléssel járhattak. A gyökér-sérülések ilyen esetben a vizuális vizsgálat lehetőségének hiányában csak műszeres vizsgálattal mutathatók ki. A műszeres vizsgálatokat a legkevesebb sérüléssel kell végezni.

 

2.  A műszeres vizsgálatok leggyakrabban használt fajtái:

  • akusztikus tomográf (3D fakopp) vagy
  • szélteher vizsgálat (húzó vizsgálat, vagy dinamikus vizsgált)
  • esetleg impedancia mérés lehet indokolt.
Mit vizsgálunk fakoppal?

A törzsön belüli odvasodás, korhadás felderítésére, méretének meghatározásához FAKOPP 3D műszeres mérést végzünk. A műszeres favizsgálat lehetővé teszi a fák törzsében, vázágaiban lévő korhadások, üregek felderítését. A vizsgálat a fa keresztmetszetének állapotáról készít színes képet a hang fában történő terjedési idejének mérése segítségével.

Mi a szélteher vizsgálat?

Előre jelezhető egy fa kifordulása? Mivel a gyökér nem látható, ezért kétféle módszer áll jelenleg rendelkezésünkre. A húzóvizsgálat és a dinamikus vizsgálat. A húzóvizsgálat során a fa koronájában kötelet kötünk és a szelet szimulálva meghúzzuk a fát, közben mérjük a fa tövének dőlését.  A dinamikus gyökérvizsgálat hasonlít a húzóvizsgálatra, csak a kötélerő helyett a széllökés sebességet mérjük. Ugyan úgy mérjük a fa tövének a dőlését. Ettől lesz a terhelés dinamikus.

 

Mi az impedancia tomgoraf?

A törzsön belüli aktív gombatámadás kimutatására szolgál. Roncsolásmentes módon határozható meg vele a támadás helye és mérete. A meghatározás különböző elektródák közöti elektromos ellenállások mérésével történik a törzs egy adott szeletén. Az elektromos ellenállás megváltozik, ha változás van a két-két elektróda közti terület ion koncentrációiban. A gomba támadások már igen korai fázisaikban megtalálhatóak, meghatározhatóak ezzel az eszközzel.

Ezek a módszerek a faápolási technikák segítségével megkönnyítik a tulajdonosoknak a döntéshozatalt. A vizsgálatok elvégzéséhez tapasztalat kell, a megfelelő helyen történő mérésre, a helyes következtetés levonására, valamint szakvélemény kiadására csak szakterületen elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező ember képes.