ITCC Versenyszámokról röviden

Bővebb információért a Nemzetközi Famászó Bajnokságról (ITCC – International Tree Climbing Championship) és a International Society of Arboriculture látogasson el a www.itcc-isa.com oldalra.

A famászó versenyek az arboristák munkakörülményeit szimulálják a terepen. A férfi és női versenyzők öt különböző versenyszámot hajtanak végre az előzetes fordulók során, hogy kvalifikálják magukat a bajnokságra. Minden versenyszám próbára teszi a versenyzőt, hogy szakszerűen és biztonságosan tud-e közlekedni egy fán, miközben a faápolási feladatokat időre elvégzi.

ELŐZETES MINŐSÍTŐ VERSENYSZÁMOK

A versenyzőket minden egyes versenyszámban – Aerial Rescue (Fa koronájából mentés), Work Climb (Munkamászás), Ascent (Felmászás), Belayed Speed Climb (Gyors famászás biztosítással), and Throwline (Kötéldobás). – egyénileg pontozzák. A legmagasabb pontszámot elért versenyző az adott versenyszám győztese. Férfiak és nők első, második és harmadik helyezettje minden versenyszámban díjazásban részesülnek.

A versenyzők összesített pontszáma mind az öt versenyszámban összeadódik, és az előversenyek legmagasabb összesített pontszámát elérő férfi és női versenyzők továbbjutnak a Masters’ Challenge bajnokságba.

MASTERS’ CHALLANGE

A Masters’ Challenge (Mesterek Kihívása) egy versenyszámból áll, és a versenyzőket technika és ügyesség alapján pontozzák. Ebben a körben a legmagasabb pontszámot elért férfi és női versenyző lesz a világbajnok.

1. AERIAL RESCUE Versenyszám

Az Aerial Rescue versenyszám egy munkahelyi vészhelyzetet szimulál, és próbára teszi a versenyzőt, hogy tudását és technikai készségeit alkalmazza egy sérült személy biztonságos és hatékony megmentésére.

Ezen a versenyszámon időmérés van, amely akkor kezdődik, amikor a versenyző először meglátja a sérültet(amelyet egy próbabábu képvisel), és akkor ér véget, amikor biztonságosan a földre hozza a sérültet, vagy amikor lejár az idő.

A vezetőbíró a versenyszám kezdete előtt tájékoztatja a versenyzőt a sérült helyzetéről.

A versenyszám felépítése:

 • A sérültet a föld felett 20-25 láb (6-7,5 méter) magasságban kell a fá koronájában elhelyezni.
 • A baleset éppen most történt, és a versenyző, mint első észlelő átveszi az irányítást a helyszín, minden lényeges biztonsági kérdés felett, és felveszi a kapcsolatot a helyi segélyszolgálatokkal.
 • A versenyzőnek a sérülttől körülbelül 15-20 láb (4,5-6 méter) távolságra elhelyezett, korábban telepített kötél segítségével kell a fára feljutnia.
 • Amíg a versenyző feljut a fára, megérkezik a mentő. Az mentő, aki nem tudja saját maga elvégezni a magasból mentést, tájékoztatja a versenyzőt, hogy a sérültet biztonságosan le kell engednie a földre a mentőnek.

   1.1.  PONTOZÁS

Az Aerial Rescue versenyszám maximum 50 pontot ér. Az alábbiakban felsorolt hat pontozási szakasz mindegyikéért negyvenöt (45) pontot adnak, és a teljesítési idő alapján további 5 hatékonysági pont adható.

Kockázatértékelés és Mentési Terv 7 pont
Felmászás és a Sérült Megközelítése 7 pont
Sérült vizsgálata és kezelése 13 pont
Ereszkedés 7 pont
Leérkezés 7 pont
Lecsatlakoztatott sérült időkereten belül 4 pont

2. WORK CLIMB Versenyszám

A Work Climb Versenyszám a fán való közlekedési képességét teszi próbára a versenyzőnek. Az előre meghatározott időn belül a versenyzőknek négy-öt állomást kell elérniük a fa különböző részein. A versenyszám különböző állomásai egy faápolás során jellemzően elvégzendő feladatot képviselnek. Minden állomás biztonságos és hatékony munkavégzés bemutatását követeli a versenyzőtől.

A versenyszám felépítése:

 • A versenyző a fa tetejéhez közeli helyről indul.
 • A versenyzőnek négy vagy öt munkaállomást kell elérnie, mindegyik állomáson egy meghatározott feladatot végrehajtva.
 • Minden állomás fel van szerelve csengővel vagy kürttel; a versenyzőnek meg kell csengetnie vagy meg kell szólaltatnia a kürtöt, mielőtt továbbhaladna a következő állomásra.
 • A versenyző bármilyen sorrendben teljesítheti az állomásokat.

   2.1.  Az állomások leírásai

Kézifűrész állomás – A versenyzőnek:

 • el kell érnie az állomást
 • kantárt kell használnia
 • “stand clear”-t kell kiáltania
 • meg kell csengetnie a csengőt a kézifűrészével

Ágdobás állomásA versenyzőnek:

 • el kell érnie az állomást
 • kantárt kell használnia
 • “stand clear”-t kell kiáltania
 • meg kell csengetnie a csengőt a kézifűrészével
 • Az ág ledobása előtt a versenybírótól visszajelzést kell kapnia, hogy dobhat („All Clear”). A versenyzőnek két lehetősége van célba dobni.

A versenyző pontozása:

 • 3 pont ha az ág első dobásra célba talál és azon belül is marad
 • 2 points ha az ág mádosik dobásra célba talál és azon belül is marad
 • 0 pont ha elvéti a mádik dobást

Ágséta állomásA versenyzőnek:

 • ki kell sétálnia egy ágon az előre meghatározott jeltől indulva
 • kantárt kell használnia
 • “stand clear”-t kell kiáltania
 • meg kell csengetnie a csengőt a kézifűrészével
 • vissza kell sétálnia az előre meghatározott jelig a túlterhelést jelző hang megszólaltatása nélkül (A túlterhelést jelző hang azt jelzi, hogy a mászó túl nagy súlyt helyez az ágra a mászórendszere(kötele) helyett, ami munkahelyzetben veszélyes lehet)

A leérkezés állomása – A versenyzőnek:

•        “stand clear”-t kell kiáltania
•        meg kell szólaltatni a csengőt, vagy a kürtöt a kezével
•        be kell mutatnia egy kontrollált leereszkedést a földön kijelölt célba
•        az időmérés akkor állítják le, ha a versenyző leérkezett, a lábain áll, és lecsatlakozott az ereszkedőrendszeréről a hevederzetével

 

 

   2.2. PONTOZÁS

A Work Climb versenyszámért 80 pont adható. Az összpontszám az állomások teljesítéséből (35 pont), a bírók által adható pontokból (15 pont) és az időért járó pontokból (30 pont) adódik össze. A nem megfelelően teljesített feladatért nem jár pont. Előre meghatározott időkeret van a versenyszám teljesítésére.

3. ASCENT Versenyszám

Az Ascent versenyszám próbára teszi a versenyzőt, hogy hatékonyan és biztonságosan tudja-e használni a kiválasztott és jóváhagyott mászórendszerét. A versenyszám során értékelésre kerül a mászórendszer beszerelésének, a csengőhöz történő felmászás és az ereszkedőrendszerbe való átszerelés hatékonysága.

A harang magassága 12 és 25 méter között állítható be.

Az esemény három fő részre oszlik az alábbiak szerint:

 • Beszerelési idő: A versenyző összeállítja a mászórendszerét.
 • Mászási idő: A versenyző a csengőhöz felmászik.
 • Átszerelési idő: A versenyző egy ereszkedőrendszerre szerel át.

Az ereszkedési idő nem része az eseménynek.

   3.1. PONTOZÁS

Az Ascent versenyszám maximum 25 pontot ér. A versenyzők időpontokat kapnak a beszerelési és az átszerelési idejükért. Legfeljebb 3 pontot szerezhetnek az alábbiak szerint:

 • 3 pont – legfeljebb 9,99 másodperc alatt végzett
 • 2 pont – 10,00-24,99 között végzett
 • 1 pont – 25,00-44,99 között végzett
 • 0 pont – 45,00-89,99 között végzett

 

A beszerelés, a mászás és az átszerelés időkorlátja egyenként 90 másodperc.

A versenyzők akár 17 pontot is szerezhetnek a mászási idejükért. A leggyorsabb versenyző 17 pontot kap. A többi versenyző pontszáma az idejük függvényében alakul. Minden 2 másodperces időkülönbség a pontszámok között, 1 pont (a 17 lehetséges pontból) levonást jelent.

További 2 pont szerezhető, ha biztosítást épít be a mászórendszerbe a versenyző.

4. BELAYED SPEED CLIMB Versenyszám

A Belayed Speed Climb versenyszám próbára teszi a versenyzőt, hogy egy előre meghatározott útvonalon a talajtól körülbelül 60 láb (18 méter) magasságig felmásszon egy fára, a biztonság kedvéért felső társbiztosítást használva. A fa tetején egy csengő van felszerelve, amely jelzi a mászás végét.

A versenyszám időre megy, és az a versenyző nyer, aki a leggyorsabban eléri és megkongatja a pálya utolsó csengőjét.

Az útvonal meghatározásához több harang is elhelyezhető a fában; ilyen esetben a mászónak minden csengőt meg kell szólaltatnia az versenyszám teljesítéséhez.

MI AZ A FELSŐ TÁRSBIZTOSÍTÁS?

A biztosítás a mászókötél zuhanásgátlásra való használatát jelenti. Egy „biztosító ember” kezeli, húzza be, a mászó kötelét, miközben a mászó felmegy a fára. Sok arborista használ olyan eszközt, amely felhelyezve a kötélre lehetővé teszi saját kötelük kezelését egy másik személy segítsége nélkül.

   4.1. PONTOZÁS

A Belayed Speed Climb versenyszám maximum 20 pontot ér. A versenyszám pusztán időalapú. A leggyorsabban teljesítő versenyző a győztes, és 20 pontot kap. A fennmaradó versenyzők pontszámait úgy számítják ki, hogy a leggyorsabb versenyző idejét (másodpercben) levonják a többi versenyző idejéből. A pontszámok közötti minden 2 másodperces időkülönbség után 1 pont (a 20 lehetséges pontból) levonásra kerül a versenyző pontszámából. Az eseményért legfeljebb 20 pont szerezhető vagy vonható le.

5. THROWLINE Versenyszám


A Throwline versenyszám azt teszteli, hogy a versenyző képes-e mászókötelet felszerelni egy fára dobózsák és dobókötél segítségével. Ebben a versenyszámban nyolc (8) elágazást jelöltünk ki célpontként, amelyek a fán lévő különböző mászási pontokat képviselik, amelyek alkalmasak lennének bekötési pontként. A bekötési pont megfelelőssége a fában való elhelyezkedésén és a mászó súlyának elbírásán alapul.

A versenyzőnek a megadott 6 percen belül pontosan két kötelet kell elhelyeznie a fán. A fában két különálló négy célcsoport van feljelölve (ez összesen nyolc lehetséges célopciót jelent). A versenyzőnek egy-egy célpontot kell választania a fa mindkét oldaláról, így összesen két kötelet kell telepítenie.

A bírók csak akkor értékelnek egy dobást, ha az a célterületen van, és a dobózsinór mindkét vége el van szigetelve, vagyis párhuzamosan lógnak és érintik a talajt.

További pontokat szerezhet, ha a fa mindkét oldalán egy-egy célponton keresztül mászókötelet telepít.

   5.1. PONTOZÁS

A Throwline versenyszám maximum 30 pontot ér.

 • A versenyzők csak két dobást regisztrálhatnak a bíróknál.
 • Egy dobózsinór telepítése 10, 7, 5 és 3 pontot ér, a dobás nehézségétől és magasságától függően. Az első dobózsinór telepítésének ideje rögzítésre kerül.
 • További pontok szerezhetők, ha minden bekötési pontba egy mászókötelet helyeznek el egy cél fölé. A mászókötél felszerelése a dobás nehézségétől és magasságától függően 5, 4, 3, illetve 2 pontot ér.
 • 3 pont levonás jár, ha a versenyző a határidőn belül nem szerel fel legalább egy mászókötelet.
 • A legtöbb pontot elérő versenyző a győztes.
 • Döntetlen esetén a leggyorsabb időt elért versenyző a győztes. Ha az idők megegyeznek, akkor a leggyorsabban első pontot szerző versenyző a győztes.

6. MASTERS’ CHALLENGE

A Masters’ Challenge a verseny bajnoki fordulója. Az előzetes forduló legjobb férfi és női helyezettjei továbbjutnak a Masters’ Challenge-be, hogy megküzdjenek az ITCC világbajnoki címért. A Masters’ Challenge célja a versenyző fa koronájában történő kötél és hevederzet használatának általános produktivitása és ügyessége megítélésre kerüljön. Minden állomás biztonságos és hatékony fán történő munkavégzéshez szükséges készségeket és képességeket követel meg a versenyzőtől.

Ez egy időkorláttal rendelkező versenyszám, amelyet a bírók határoznak meg előre, a fa és az állomások nehézsége alapján. A versenyszám különböző állomásai egy faápolás során jellemzően elvégzendő feladatot képviselnek (pl.: metszés). Minden állomás biztonságos és hatékony munkavégzés bemutatását követeli a versenyzőtől.

A versenyszám felépítése:

 • A versenyző a pályán kívülről indul, úgy hogy nincs semmi sem előre feltelepítve a fára.
 • Az pályán a versenyzőnek fel kell mérnie a fát, telepítenie kell egy mászórendszert, és fel kell másznia a fára.
 • A versenyzőnek annyi állomást kell felkeresnie, amennyit csak tud, minden állomáson egy meghatározott feladatot végrehajtva.
 • Minden állomás fel van szerelve csengővel vagy kürttel; a versenyzőnek meg kell csengetnie vagy meg kell fújnia a kürtöt, mielőtt továbbhaladna a következő állomásra.
 • A versenyzőnek le kell ereszkednie a fáról, és el kell távolítania az összes felszerelést a fáról, mielőtt lejár az idő.

6.1. ÁLLOMÁSOK LEÍRÁSAI

Kézifűrészes állomás – A versenyzőnek:

 • el kell érnie az állomást
 • kantárt kell használnia
 • “stand clear”-t kell kiáltania
 • meg kell csengetnie a csengőt a kézifűrészével

 Ágdobás állomás – A versenyzőnek:

 • el kell érnie az állomást
 • kantárt kell használnia
 • “stand clear”-t kell kiáltania
 • meg kell csengetnie a csengőt a kézifűrészével
 • Az ág ledobása előtt a versenybírótól visszajelzést kell kapnia, hogy dobhat („All Clear”). A versenyzőnek két lehetősége van célba dobni.

Ágséta állomásA versenyzőnek:

 • ki kell sétálnia egy ágon az előre meghatározott jeltől indulva
 • kantárt kell használnia
 • “stand clear”-t kell kiáltania
 • meg kell csengetnie a csengőt a kézifűrészével
 • vissza kell sétálnia az előre meghatározott jelig a túlterhelést jelző hang megszólaltatása nélkül (A túlterhelést jelző hang azt jelzi, hogy a mászó túl nagy súlyt helyez az ágra a mászórendszere(kötele) helyett, ami munkahelyzetben veszélyes lehet)

   6.2. PONTOZÁS

A Masters’ Challenge maximum 300 pontot ér. A bírák pontozzák a versenyző mozdulatait attól az időponttól kezdve, amikor belép a pályára, egészen addig, amíg vissza nem tér a földre, és el nem távolítja a verseny alatt felszerelt összes felszerelést. Az esemény pontozása a következőkön alapul:

Mászókötél telepítése 18 pont
Felmászás a fára 15 pont
Állomások teljesítése 60 pont állomásonként
Ereszkedés és felszerelések lebontása 12 pont
Bírók által adható pontok 15 pont

 

A nem megfelelően vagy határidőn kívül elvégzett feladatokért nem jár pontozás. Az idő csak azonos pontszámok esetén kerül felhasználásra. Kötelező 20 pont levonás jár, ha az összes eszközt nem bontják le határidőn belül. A verseny összesített győztese a Masters’ Challenge-ben a legmagasabb pontszámot elérő versenyző lesz.

 

Bővebb információért a Nemzetközi Famászó Bajnokságról (ITCC – International Tree Climbing Championship) és a International Society of Arboriculture látogasson el a www.itcc-isa.com oldalra.