Faápolás

Rendezvény, program

l. MAGYAR FAÁPOLÓ-FAMÁSZÓ VERSENY ÖSSZEFOGLALÓJA
2014. április 26.

A kezdetek

A verseny megrendezésének gondolata már mintegy két éve felmerült. Néhány tagunk már látott külföldön ilyet, azonban megismerve az összetett szabályzatot, a verseny eszköz és szakember igényét, tudva az anyagi lehetőségeinket, megrendezése egyre inkább „lehetetlen küldetésnek” számított. Tisztában voltunk vele, hogy a szakma egyik legnagyobb kihívásokat tartalmazó, legösszetettebb felkészültséget  igénylő, (és leglátványosabb) ága a alpintehnikához hasonló megoldásokat alkalmazó mászással történő faápolás, fabontás. Március végére eldöntöttük, hogy amennyiben találunk megfelelő szponzorokat és helyszínt, belevágunk.  A faápolók részéről megvolt az igény, nálunk a szándék, mindenki megmozgatott minden „kötelet”, kapcsolatot, összeköttetést, hogy a verseny megvalósulhasson. Az egyesületünkre jellemzően beosztástól, munkahelytől függetlenül, egyéni érdektől eltekintve összefogtunk.
A verseny főszervezője és motorja Ócsvári Gábor lett.

A szervezés

Bár egyesületünk (még) nem tagja az ISA-nak, az általuk megrendezett ITCC bajnokság vesenyszabályzatát fordítottuk le, és honosítottuk. A szabályzatot azért kellett némiképp „magyarosítani”, mert a helyszínen, a Corvinus Egyetem Budai Arborétumában nem voltak olyan fák, melyen minden feladatot ki tudtunk építeni az eredeti kiírásban szereplő módon.
Ócsvári Gábor tárgyalt a GRUBE Kft. ügyvezető igazgatójával, Szaniszló Gáborral, aki az első pillanattól kezdve támogatta az ötletet, nagyvonalúan felajánlotta, hogy a versenyhez szükséges összes anyagot, felszerelést téritésmentesen a rendelkezésünkre bocsájtja. A nagyvonalú gesztust még tovább fokozta, amikor felajánlotta, hogy az első három helyezettnek díjat ajánl fel. Miután a technika rendelkezésre állt, Nyugodt szívvel kiírhattuk a versenyt. Tekintve, hogy egyesületünkben sajnos kevés mászástechnikát alkalmazó tag van, (és mi is első alkalommal rendeztük meg) úgy döntöttünk, hogy meghívásos versenyt rendezünk. Aki ismert olyan szakembert, aki a faápolás ezen különleges módját alkalmazta, az értesítette, a GRUBE is segített, szakmai kapcsolatait felhasználva  ajánlott versenyzőket.

A bírónak olyan egyesületi tagok lettek felkérve, akiknek volt tapasztalata a faápolás ezen területén: Csekő Zoltán, Markovics István, Puskás Lajos, Szabó József és Szaller Vilmos.
A kiírás kimondja, hogy aki versenyzik, az nem láthatja a pályát a verseny időpontjáig. A pályákat ki kellett építeni, a szükséges eszközöket, jelzéseket ki kellett helyezni. Mivel az általunk ismert faápolók másztak, a helyszín védett arborétum, egy megoldás maradt: speciális, kisméretű, mégis mozgékony kosaras emelőberendezéssel kell a tecnikát felszerelni. Ebben sietett segítségünkre Wolf Péter ügyvezető igazgató felajánlásával az ALPINEO KFt.
A további szükséges eszközök rendelkezésre állását az Alpindustry WRS Kft., a faápolók saját felszerelésének biztonsági ellenenőrzését a HEXA Kft. biztosította.
A verseny előtti pénteki napon a szakadó eső miatt a konferencia szabadtéri programjait nem tudtuk megtartani. Aggodalmainkat fokozta, hogy az időjárási előrejelzés szombatra is hasonló időt jósolt. A konferencián is résztvevő egyik versenyző oldotta fel szorongásunkat, amikor a pénteki nap végén beszélgetve a kérdésünkre, miszerint megtartsuk-e a versenyt eső esetén, azt mondta: „Magyarországon nincs olyan eső, ami miatt ezt a versenyt el kellene halasztani”.

A verseny

A versenyen történő indulás feltételei:
    – meghívó
    – betöltött 18. életév
    – ipari alpinista végzettség
    – saját védő és mászó felszerelés használata
    – alkohol, drog és egyéb tudatmódosító szerek használata azonnali kizárást von maga után.
A versenyzők kötelezettségei:
    – eligazításon való részvétel
    – verseny előtt a saját felszerelés bemutatása vizsgálatra
    – a versenyszabályok betartása
    – a versenyszámok teljesítése közben a szabályos védőfelszerelések használata
    – a verseny teljes ideje alatt a kézifűrészt vagy tokban, vagy élvédővel ellátva kell hordani.
Indulók:

Balogh Attila (rajtszám: 8)
Bereczky Attila (rajtszám: 5)
Dummel Dániel (rajtszám: 2)
Farkas Tibor (rajtszám: 4)
Hajnal Efraim Gábor (rajtszám: 6)
Kmety Krisztián (rajtszám: 3)
Lajkó Bendegúz (rajtszám: 7)
Norman, Chris (rajtszám: 1)

Ismerkedjen meg velük ITT

Az állomások és a pontozás feltételei, eredmények állomásonként

A verseny kezdetekor a versenyzők eligazításon vesznek részt, ahol kisorsolásra kerül az rajtszám, ami a feladatok végrehajtási sorrendjét is meghatározza.

1. Szabad mászás

A feladat a fa koronájában elhelyezett harang minél gyorsabb elérése szabályos biztonsági és védő felszerelésben. A versenyzőt előre kiépített felsőbiztosítással védjük.
Az időmérés akkor kezdődik, amikor a versenyző a második lábát is felemeli a földről, a harang megszólalásakor ér véget.
Pontozás:
    – A leggyorsabb versenyző 20 pontot kap
    – A leglassabb 0 pontot kap
    – A többi versenyző arányosan kiszámolt pontot kap ( öt versenyző esetén 1→ 20 pont, 2→ 15 pont,3→ 10 pont, 4→ 5 pont, 5→ 0 pont
    – 2-2 pont levonás jár minden leejtett eszköz esetén.
Részredmények:
1. Dummel Dániel (20 pont)
2. Kmety Krisztián (17,5 pont)
3. Bereczky Attila (15 pont)

 


2. Kötélen mászás „pruszik” használatával

A feladat a fa koronájában elhelyezett harang minél gyorsabb elérése szabályos biztonsági és védő felszerelésben az előre felhelyezett dupla kötélszáron. A mászást „pruszik” segítségével kell megoldani. Más segédeszköz nem használható. A versenyzőt előre kiépített felsőbiztosítással védjük.
Az időmérés akkor kezdődik, amikor a versenyző a második lábát is felemeli a földről, és a harang megszólalásakor ér véget.
Pontozás:
    – A leggyorsabb versenyző 20 pontot kap.
    – A leglassabb 0 pontot kap
    – A többi versenyző arányosan kiszámolt pontot kap (öt versenyző esetén 1→ 20 pont, 2→ 15 pont, 3→ 10 pont, 4→ 5 pont, 5→ 0 pont
    – 2-2 pont levonás jár minden leejtett eszköz esetén.

Részeredmények:

1. Kmety Krisztián (20 pont)
2. Lajkó Bendegúz (17,5 pont)
3. Hajnal Efraim Gábor (15 pont)

 


3. Biztosítókötél felhúzása dobózsák segítségével

A feladat a fa koronájában kijelölt pontra mászókötél feljutt
A feladatat csak dobózsák használatával oldható meg. Csúzlizni TILOS.atása.
    – A versenyző két különböző magasságú célpont közül választhat.
    – A dobás előtt meg kell győződnie arról, hogy a dobás során senkit nem veszélyeztet.
    – A dobás előtt hangosan kiabálva figyelmeztetni kell a környezetet a veszélyre.
    – A feladat akkor kész, ha a mászókötél mindkét vége a földön van.
    – A feladat végrehajtására 6 perc áll rendelkezésre.
    – A kezdés előtt gyakorlásra 4 perc áll rendelkezésre.
Pontozás:
    – A magasabb cél átdobása 10 pont, a kötél szabályos, áthúzása + 5 pont
    – Az alacsonyabb cél átdobása 7 pont, a kötél szabályos, áthúzása + 3 pont
    – 1 – 1 pont levonás jár ág letörésért, nem megfelelő felszerelésért és a környezet figyelmeztetésének elmaradásáért.
Részeredmények
1. Norman, Chris (25 pont)
1. Kmety Krisztián (25 pont)
1. Lajkó Bendegúz (25 pont)

 


4. Sérült faápoló fáról mentése

A feladat a fa koronájában elájult faápoló mentése. A magatehetetlen faápoló, jelen esetben 60 kg súlyú baba lehozása.
    – A mentés megtervezésére 2 perc áll rendelkezésre,
   – A saját kötél feljuttatása,
    – A sérült megközelítése
    – A sérült lehozása
    – A feladat akkor kész, ha a sérült a földön van és a versenyző lecsatlakoztatta a kötélről.
Pontozás:
    – Mentési terv – 10 pont
    – Feljutás – 10 pont
    – Leereszkedés – 10 pont
    – Földet érés – 10 pont
    – >Időérték: 0 pont a leggyorsabb versenyző, a leglassabb 0 pont, a többi versenyző arányosan kiszámolt pontot kap (öt versenyző esetén 1→ 10 pont, 2→ 7,5 pont, 3→ 5 pont, 4→ 2,5 pont, 5→ 0 pont
Részeredmények:
1. Bereczky Attila (50 pont)
2. Dummel Dániel (48,75 pont)
3. Kmety Krisztián (47,5 pont)

 


5. Egy fán található munkaállomások megközelítése

A feladat a fa koronájában lévő négy feladat és a célba érkezés teljesítése.
A feladat megkezdése előtt a feladatok felmérésére a versenyzőnek 2 perc áll rendelkezésére. A koronában lévő feladatok elvégzésének sorrendjét a versenyző határozza meg. A teljesített feladat után hangosan bemondja a következő feladat számát.

Feladatok:

    – A kihelyezett célharang megérintése ágvágó fűrésszel
    – A kihelyezett célharang megérintése teleszkópos ágvágóval, majd az ágvágó eredeti helyzetbe visszarakása.
    – A kihelyezett célharang megérintése ágvágó fűrésszel (ágjárás). A kezdő jeltől kell indulni.
    – A kihelyezett ágak közül két darab célba dobása. A cél a talajon elhelyezett műanyag edény. Egyszerre csak egy ág dobható
    – A talajon álló helyzetben célba érkezés. Ennél a feladatnál a törzsön kijelölt ponttól kell elrugaszkodni.
Pontozás:
    – Minden feladat teljesítéséért 10 pont jár.
Levonások a feladatoknál:
    – 2 pont az ágvágó rossz visszahelyezéséért és a versenyzőnek vissza kell mennie megigazítani az eszközt.
    – 10 pont ágtörésért. Ha a versenyző leesik, a kezdő jeltől kell újra indulnia
    – 4 pont darabonként, ha nem talál célba a versenyző.
    – 2-2 pont levonás jár minden leejtett eszköz esetén.
    – 4 pont, ha csak az egyik láb érkezik a célba, – 8 pont, ha célon kívül ér talajt a versenyző
    – A leggyorsabb versenyző 20 pontot kap.
    – A leglassabb 0 pontot kap
    – A többi versenyző arányosan kiszámolt pontot kap (öt versenyző esetén 1→ 20 pont, 2→ 15 pont, 3→ 10 pont, 4→ 5 pont, 5→ 0 pont
Részeredmények:
1. Hajnal Efraim Gábor (62 pont)
2. Dummel Dániel (59,5 pont)>
3. Balogh Attila (50,5 pont)

 


Az l. Magyar Faápoló-famászó Verseny összesített eredménye:

I. Kmety Krisztián – 159,5 pont

II. Hajnal Efraim Gábor – 154,75 pont

III. Dummel Dániel – 145,75 pont

Ócsvári Gábor, a verseny főszervezője gratulál Hajnal Efraim Gábornak a második helyezéshez

A GRUBE KFt. felajánlásából az I. helyezett díja 75 000 Ft értékű vásárlási utalvány, a II. helyezett 50 000, a III. helyezett 25 000 Ft értékű utalványt vehetett át Szaniszló Gábortól a vállalkozás ügyvezető igazgatójától. A versenyben résztvevő mindegyik versenyző ajándékcsomagot kapott főszponzorunktól.

Elkapott mondatok:

– Nyolcan hét különböző technikát alkalmazva hajtottátok végre a feladatot. (Ócsvári Gábor)
– Amikor meghallottam, hogy itthon is megrendezik a versenyt, libabőrös lettem. (Kmety Krisztián)
– Nagyon jó volt a rendezvény, természetesen máskor is elmennék. (Bereczky Attila)
– Szakmailag ez a két nap többet ért, mint a youtube előtt eltöltött eddigi 4 évem. (Dummel Dániel)
– Nagyon jól éreztem magam a versenyen, örülök, hogy részem lehetett abban, hogy ez elinduljon hazánkban is. (Lajkó Bendegúz)
– Az egész szervezés nagyon jó volt, főleg annak tudatában, hogy milyen rövid idő alatt szerveztétek meg. (Farkas Tibor)

 

A tanulságot levontuk:

JÖVŐRE ISMÉT TALÁLKOZUNK!

 

A verseny legnagyobb tapasztalata, hogy minden résztvevő: bírók, versenyzők, szervezők jól érezték magukat. A versenyzők egymás technikáit látva tanultak, új eljárásokkal gazdagodott tudásuk. A sportszerűség, egymás tisztelete és az összefogás példaértékű volt.
A szervezők is sokat tanultak: például egy biztos kitétel, hogy tavasszal, fakadó platánra többé nem építünk pályát.
A verseny végén a versenyzők és Magyar Faápolók Egyesülete elhatározta, hogy a tudásukat összeadva közösen elkészítik a Faápolás kötéltechnikájának leírását.
Köszönjük a versenyzőknek a részvételt, a korrekt, becsületes helytállást!
Köszönjük a szervezőknek, kiemelten Ócsvári Gábor főszervezőnek, a bíróknak, és a segítőknek a Verseny sikere érdekében végzett  önkéntes munkájukat!
A verseny nem jöhetett volna létre a támogatók segítsége nélkül:
Főszponzorunk:
Támogatóink:
    

A versenyről a HAZAI VADÁSZ forgatócsoportja felvételt készített, a riport 2014.  május 11-én délelőtt 11 órakor, az ECHO tv-n kerül adásba!