A MAGYAR FAÁPOLÓK EGYESÜLETÉNEK TÁMOGATÁSÁVAL ÉS RÉSZVÉTELÉVEL FAVIZSGÁLÓ ÉS FAÁPOLÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDUL ÉVENTE

A képzés célja

A favizsgáló és faápoló szakirányú továbbképzési szakon folytatott képzés keretében a hallgatók naprakész tudást szereznek a favizsgálat és faápolás minden területéről.

A képzés jellemzői
Időtartama: 2 félév
Gyakorisága: két hét/félév
Helyszíne: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Önköltség díja: 200.000 Ft/félév

 

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: a kar honlapján található jelentkezési lapon.

Online kitölthető jelentkezési lap: https://kertk.szie.hu/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok-jelentkezes

Csatolandó: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata.

Jelentkezési lap beküldendő vagy személyesen leadható: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

 

Bővebb információ

Szakfelelős: Sütöriné dr. Diószegi Magdolna adjunktus
Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel: 305 7461
E-mail: Dioszegi.Magdolna@kertk.szie.hu