A bölcs csak azt mondja, amit tud.

 

A favizsgálókról

A Magyar Faápolók Egyesülete 2018-ban Minősített Favizsgáló tanúsítványokat adott ki. A Magyar Faápolók Egyesületének célja, hogy a Minősített Favizsgáló jegyzékben szereplő, faápolási/favizsgálati szaktevékenységet végző kollégák végezhessenek favizsgálatokat a kiemelt dendrológiai vagy történelmi értékű, valamint a belterületen elhelyezkedő fák esetében. Az MFE által kiadott tanúsítványok garantálják, hogy a minősített favizsgálók a favizsgálat elvégzéséhez és dokumentálásához szükséges szakmai tudással rendelkeznek, azt az elfogadott irányelvek szerint, megbízhatóan végzik. A Minősített Favizsgáló a MFE szakmai irányelveit követve végzi munkáját, vizsgálati módszereinek leírása, dokumentációja megfelel a szakmai követelményeknek. Szakvéleménye tudományos megalapozottsággal készül, közérthető, reális adatokat tartalmaz, melyek azonos eljárási feltételek mellett leellenőrizhetőek, visszaigazolhatóak. Az Egyesület nem tudja teljes mértékben garantálni az adott személy által elvégzett munka minőségét. Ha úgy érzi, hogy valaki nem nyújtott megfelelő szakmai szolgáltatást, jelentheti az etikai kódex megsértését.

 

A faápolókról

A Magyar Faápolók Egyesületének egyik legfőbb célja, hogy a közterületi fákat hozzáértő, szakmailag jól felkészült, a legújabb technológiákat is felhasználni tudó szakemberek ápolják. Egyesületünk szakmai előkészítésével és támogatásával megkezdődött e faápoló szakemberek képzése. A képzési rendszer a nemzetközi faápoló szakképzések bevált tematikáját követi. A leendő faápolókat a Magyar Faápolók Egyesületének szakemberei képzik ki. A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
  • Szakmai végzettség: 31 623 01 Fakitermelő, vagy ezzel egyenértékű, fák döntésére jogosító szakmai végzettség, szakképesítés
  • Szakmai gyakorlat: A képzés megkezdését megelőző 5 éven belül, tényleges fakitermelési szakmában eltöltött 1 év gyakorlat.
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesekA képzés időtartama 120 óra, amely 48 óra elméleti és 72 óra tantermi és terepi gyakorlatból áll össze.