Október 15-én a szakma számára fontos szabvány változásáról kaptunk hírt. A korábbi MSZ
12042:2019 Fák védelme építési területeken szabvány módosításra került, új száma és megnevezése:
MSZ 12042:2023 Fák védelme építési területeken.

A módosítást a Magyar Mérnök Kamarán keresztül az áramszolgáltató cégek kezdeményezték.

Habár az eredeti szabvány életre hívásában a Magyar Faápolók Egyesülete nagy szerepet játszott,
eljárási okokból végül a NAK (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, hivatalos nevén Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara) adta be a tervezetet a Magyar Szabványügyi
Testülethez. Így az eljárás jogi háttere miatt a módosítási kérelemről, annak folyamatáról és
eredményéről az Egyesületet a Magyar Szabványügyi Testület nem tájékoztatta.

A módosítást tárgyaló bizottságban egyetlen favizsgáló-faápoló vett részt, egyetlen szavazattal, aki a
favizsgáló szakmai oldalról érdekeinket képviselni tudta.

Egyesületünk a szabvány megváltozásával kapcsolatban a következő lépéseket tervezi:
·         Körbejárjuk a szabványmódosítás lehetőségét, szakmai egyeztetést követően önálló módosítási
javaslatot terjesztünk elő, amennyiben szükségesnek és eredményre vezetőnek találjuk.
·         A favizsgáló szakmérnöki képzésben hangsúlyosabb helyet kap a favédelmi tervezés
folyamatának bemutatása, hogy a képzésben részt vevők rálátást nyerjenek a folyamatokra és a
tervezés résztvevőinek szerepére.
·         A régi és az új szabvány változásairól hamarosan részletes tájékoztatást adunk közzé, hogy a
kollégáink átlássák mi változott meg pontosan.