A szakmai anyagaink egy részét  magunk írjuk.

Útmutató a fák nyilvántartásához és egyedi értékük kiszámításához

Az útmutató széleskörű szakmai összefogással, három éves műhelymunka eredményeként készült el. Két különálló, de szorosan összefüggő részből áll. Az első rész a fanyilvántartásokkal (fakataszterekkel) foglalkozó szakembereknek nyújthat útmutatást. A kiadvány tisztázza és megmagyarázza a fanyilvántartás alapfogalmait, áttekinti a témát érintő szabályozást és részletes, alapos útmutatást ad a fák nyilvántartásához használható adatbázis megszerkesztéséhez és a fafelvételezés elvégzéséhez is.
A második rész a fák egyedi értékének megállapításához nyújt útmutatást. Áttekinti a fák értékelésére vonatkozó törvényeket, ismerteti a faértékelés történetét, és számba veszi a különböző faérték számítási módszereket. A munka legfontosabb része az a faérték számítási javaslat, mely egységessé, vitán felülivé teheti a fák értékelését! A kiadvány végén példaként néhány fa értékét is kiszámítja a különböző faértékelési módszerekkel.
Az egyesület célja a kiadvánnyal, hogy Magyarországon forgalomban lévő, különböző fanyilvántartások lényeges elemeiben egymással megegyezzenek. A célja, hogy a faértékelésre egységesen használható módszert ajánlva, kivegye az eszköz azok kezéből, akiknek az érdeke a fák leértékelése, és kivegye azok kezéből is akik érdeke a fák túlértékelése.

LETÖLTÉS

Úmutató a díszfák metszéséhez

A díszfák szakszerű metszését mutatja be a Magyar Faápolók Egyesülete által összeállított segédlet.

LETÖLTÉS

Útmutató a vizuális és műszeres vizsgálatok elvégzéséhez

A faápolás a kertészet, pontosabban a díszkertészet fiatal ága. A tengerentúlon éppen akkor bontogatta hajtásait, mikor kitántorgott másfélmillió magyar. Az öreg földrészen pedig a második nagy világégést követően bimbózott. Hazánkba talán a rendszerváltozás szelének hátán érkeztek a faápolás hírei, módszerei? A Magyar Faápolók Egyesületének nagy vállalása, külföldi mintát követve, a faápolás mesterség leírása, szakmai útmutatók formájában. Három témában, metszés, faállomány nyilvántartás, fa értékmeghatározás, két útmutatót készített el és adott közre, mindenki számára elérhető formában. Ez az útmutató ennek a sorozatnak harmadik kiadványa.

A fiatal mesterségnek mindig lassan gyűlnek leírásai. Természetesen először a szomszédos országok kitaposott ösvényeinek útmutatói járnak kézről kézre. Azután kihullik belőlük, ami nálunk nem használható, hozzárakódik ez egyre több saját tapasztalat. A megfogalmazódott gondolatok éles sarkait a beszélgetések sodró patakja csiszolja simára. Majd a gondolatokból szakvélemények, cikkek íródnak, melyek aztán szakmai írássá formálódnak. Így születetett ez az útmutató is, melynek legfőbb célja a faápolás szakirodalmának úttörő feladatát elvégezni a faápolók, de elsősorban az ápolásra szoruló fák hasznára.

LETÖLTÉS

Útmutató a fák rendellenességeinek felismeréséhez

A kórokozók és kártevők okozta betegségekkel a növényorvoslás, a növényvédelem foglalkozik. Ez nem a faápolás területe. Azokat a tüneteket, melyeket a faápolónak fel kell ismerni, rendellenességeknek nevezzük éppen azért, hogy a növényvédelmet a faápolástól
megkülönböztessük. A rendellenesség nem más, mint a fák testbeszéde. Ezen a nyelven, a rendellenességek nyelvén közlik a fák a faápolóval, hogy valamilyen gondjuk-bajuk van, igényük támadt. Ez az írás ezekről a rendellenességekről szól.
A rendelleneségeket éppen abban a sorrendben vesszük lajstromba, ahogyan a fa testrészei következnek egymás után és amilyen sorrendet a vizsgálat is követ. A gyökér-, gyökérnyak-, törzs-, koronaalap- és a korona rendellenességeinek vizsgálata után megfigyeléseinket kiegészítjük még a károsító környezeti hatásokkal is. A rendellenességek mellett tájékoztatást adunk a rendellenességek vizsgálatához, kezeléséhez és utókezeléséhez is.

LETÖLTÉS

Útmutató a Fák védelme építési területen
Útmutató a kockázatértékeléshez

A szakmánk előképének számító angol és német nyelvterületeken dolgozó favizsgálók munkájának oroszlánrészét teszi ki a kockázatértékelés. Mindezek ellenére Magyarországon ez a típusú vizsgálódás még nem terjedt el. A hazai favizsgálatok inkább ápolási, kezelési javaslatok megállapítására koncentrálnak. Azonban egy jó állapotú fa is rejthet kockázatokat, például mert a törzse ferdén fejlődött, vagy mert egy jórészt egészséges koronában elszáradt egy ága, melyet a fa kirekesztett. A kockázatok ismerete fontos, hogy elejét tudjuk venni a további állapotromlásnak. Tervezett beruházások esetén a munkaterületre eső fák kockázatainak ismerete kiemelten fontos, mert ezáltal pontosabb képet kapunk az építési tevékenység fákra gyakorolt hatásainak vizsgálatához.
A kockázatértékelés témakörét járja körbe a több résztvevő által, projektmunka keretében készült útmutató.

LETÖLTÉS

A nemzetközi szakirodalmat igyekszünk fordítani és a magyarországi helyzetnek megfelelően testre szabjuk. Dolgozni kell azon, hogy létrejöjjenek és azon is, hogy beivódjanak köztudatba.