Amikor megtanulunk közösen gondolkodni, és kialakítunk egy közös értelmezési keretet, képesek leszünk a legjobban vágyott eredményeket is elérni.

A fakataszter munkacsoport feladatának tekinti, hogy összegyűjtse milyen fakataszteri megoldásokkal dolgoznak a hazai és a kapcsolati hálónkon keresztül elérhető külföldi cégek/szervezetek.
Szeretnénk megteremteni annak a lehetőségét, hogy a fakataszterek adattartalma a faállomány kezelés kivitelezési munkáinak tervezésére és a döntéselőkészítés számára fontos adatokat az aktuális állapotoknak megfelelően tartalmazza. Az adatok lehívása gyors és felhasználóbarát módon működhessen és költségbecsléseket is tartalmazzon, amivel a feladatok megvalósíthatóságának módja átláthatóvá válik.

Az elérni kívánt célok szűkítése/tágítása és az ütemezés lehetősége legtöbb esetben döntés kérdése, de amíg nincs a döntéshozatal előtt konkrét cél és nincs hozzá rendelhető forrásigény addig nem lehet egy adott tulajdonos/hely faápolásának stratégiájáról beszélni. Így a stratégia kiindulópontjaként különböző műszaki tartalmak és azok nagyságrendi költségvetése a döntéshozatal számára elérhetővé kellene, hogy váljon.

Cél, hogy a faállományok felvételezésre három verziót kidolgozzunk és ezt konszenzusos alapon csoportmunkában megvalósítsuk. Az elkészülő változatok különböző adattartalmakkal az egyesület ajánlásával jelennének meg. A fák egyedi, fasorok és faállományok értékének meghatározására a különböző társadalmi szereplők bevonásával egységes, mindenki számára átlátható és ellenőrizhető rendszer felállítását javaslom, vagy a faértékszámítás megbízható szolgáltatás formájában történő egyesületi megoldására teszek javaslatot.

Össze kellene gyűjteni azokat a problémákat, amelyek a jelenlegi fakataszterek működőképességének gátjai és javaslatot kellene tenni arra, hogy a különböző esetekre milyen megoldási variációk képzelhetők el. Ezt követően kidolgozásra javaslom a gyakorlatorientált fakataszterek bevezetését.

A munkacsoport vezetője: