Amikor megtanulunk közösen gondolkodni, és kialakítunk egy közös értelmezési keretet, képesek leszünk a legjobban vágyott eredményeket is elérni.

Tagjaink a hazai és ma már a nemzetközi viszonylatban is elismert, gyakorlott favizsgáló szakemberek.

Célunk, hogy tanuljunk és taníthassunk.

A csoport célja a széleskörű nyilvánosság megismertetése a favizsgálatok fontosságával, technológiai elveivel. Célunk a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott favizsgálati módszerek honosítása, az egységes hazai favizsgálati eljárásrendszer kidolgozása, a favizsgálati és faápolási technológiák fejlesztése. Kiemelt célunk a fák védelmére és életkörülményeik javítására irányuló technikai, technológiai előírásrendszer kidolgozása a hosszú távú, biztonságos megtarthatóság érdekében.

A csoport tagjai rendszeres továbbképzéseken vesznek részt, ahol a tagok egymás között szakmai vitákat folytatnak, konzíliumokat tartanak, vitás, vagy kétséges ügyekben a „több szem többet lát” elvet követve egymást segítik a tanácsaikkal. A csoport tagjai aktívan közreműködnek a faápoló – favizsgáló szakmérnök képzésben, valamint az egyéb szakmai képzésekben.

A csoporttagság feltétele az Magyar Faápolók Egyesülete szakmai és etikai kódexének elfogadása, a Minősített Favizsgálók szakmai vezetői előtt tett sikeres beszámoló, mintaszakvélemény készítés, annak elméleti és gyakorlati megvédése. Új csoporttag felvételéhez szükséges legalább kettő, már több éve tag ajánlása. Az ajánlók egyben az új csoporttagok mentorai is lesznek.

Munkacsoportunk részletes alapelvei az alábbi linken olvashatóak:

A munkacsoport vezetője:

Sümegi Imre

MFE Minősített Favizsgáló

Elérhetőség: +36-20-965-2761